Rólunk

„Neveld a gyermeket a megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”                                                                                                            (Példab.22,6)

A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2012 őszén hozott határozatában döntött egy új óvoda alapításáról, megépítéséről. A 2012. novemberi alapkőletétel után, 2013 tavaszán kezdődtek el az építési munkálatok.

Kétcsoportos óvodánk 2013. szeptember 1-jén a Kunhegyesi Református Általános Iskola tagintézményeként nyitotta meg kapuit, 44 fő gyermekkel.

Az EU-s szabványoknak megfelelően kialakított 400 m2-es épület barátságos, gyermekközpontú berendezéssel, gyermekszerető munkatársakkal fogadta a szülőket, gyermekeket. Rövid idő alatt népszerű lett óvodai nevelésünk a városban, s a folyamatos túljelentkezés és a magas csoportlétszámok pár év után indokolttá tették a további fejlesztést.
Óvodai Tagintézményünk 2021. szeptember 1-től 3 csoportossá bővült. A 75 férőhelyes, modern felszereltségű óvodánkban szakképzett, tapasztalt óvodapedagógusok, dajkák gondoskodnak a gyermekek harmonikus fejlődéséről.

Csoportszobáinkban beépített só-fal, modern szellőző berendezés, sporteszközökkel ellátott tornaszoba, nagyméretű zárt udvar és műfüves pálya is biztosítja a jövő nemzedékének egészséges felnövekedését.

Pedagógiai programunk a református hitvallás alapjain, az Óvodai nevelés országos alapprogramján és a Református óvodai keretprogramon, mint fő pilléreken nyugszik.

Valljuk:

  • A gyermek Isten ránk bízott ajándéka, gondoskodás és különleges védelem illeti meg.
  • Nevelőmunkánk a kisgyermek Istentől kapott adottságainak, képességeinek kibontakoztatására, pozitív személyiségjegyeinek kialakítására, erősítésére irányul, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.
  • A kisgyermekek pszichoszomatikus fejlődését, személyiségének kibontakozását az adottságok és az érés sajátos törvényszerűségei mellett a spontán vagy tervszerűen alkalmazott környezeti hatások, az Úr gondviselő kegyelme, szeretete és az általa vezetett, hitben élő felnőttek ráhatásai határozzák meg.
  • Ezek eredményeképp a lélek gyümölcsei megjelennek a gyermekeink viselkedésében:

            ”A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség.”

                                                                       (Pál levele a Galateákhoz 5. 22.)

 

"Legyen velünk az Atyaistennek és Jézus Krisztusnak, az Atya Fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben!"