Munkatársaink

VEZETÉS

Magyar György Attila – intézményvezető, magyartanár

Nagy Tibor – intézményvezető-helyettes, ének-zenetanár

Dudás Edit – az óvodai tagintézmény vezetője, óvodapedagógus

ÓVODAPEDAGÓGUSOK

Komócsin Zoltánné

Major Andrea

Simainé Kun Ilona

Szerencsi Miklósné

Varga-Lingurár Judit

 

NEVELÉST, OKTATÁST KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK

Papp Ildikó - óvodai pedagógiai asszisztens

Bezsella Anett – dajka

Nagyné Apostol Mária – dajka

Szopkó-Király Barbara - dajka 

Viraszkó Ágnes – dajka

Kota Zoltánné – intézményi titkár

Ardai József – rendszergazda

GAZDASÁGVEZETŐ

Kasza Sándorné – gazdaságvezető

TECHNIKAI DOLGOZÓK

Lenge Csaba – gondnok

ÓRAADÓK

Kocsis Gáborné – angol nyelvtanár, napközis nevelő

Szabó György – testneveléstanár

Váradiné Vajas Katalin – hitoktató